Nygamla lagar från EU återaktualiseras Lagstiftning som kommit från EU redan för 10-år sedan har börjat göra sig känd även inom den kommersiella och offentliga sektorn. Länge har Europa i allmänhet och Sverige i synnerhet blundat för de nya gällande  →