LED-belysningen ger upphov till en rad nya innovativa designmöjligheter

LED-belysning ger ljus genom ett skapar framåtström genom ett halvledarematerial som utstrålar inkoherent ljus inom ett smalt ljusspectrum. På så sätt skapas ljuset från LED-dioderna. Den nya LED-belysningen är OLED-belysningen där anod och en katod ger ström till ett kolbaserat material som lyser när det får ström. OLED är mer flexibelt än LED men fortfarande väldigt dyrt. LED är på stor framgång över hela världen och även i Sverige. Idag används LED inom alla områden och yrkesgrupper där även specialbelysning för sjukhus och andra känsliga områden blivit beroende av den relativt nya diodtekniken. LED per se är inte något nytt och redan på 1920-talet uppfann Oleg V. Losev. LED-en kom att kommersialiseras på 1960-talet då den röda färgen kunde genereras från dioderna. Trots detta och så sent som år 2014 vanns först Nobelpriset i Fysik Isamu Akasaki, Meijo och Nagoya University, Hiroshi Amano för uppfinningen, den blå leddioden. Den blå leddioden gav upphov till en rad nya användningsområden då den skapar det vita ljuset som idag är vanligt lite överallt. Man har sedan dess lärt sig att tygla det vita ljuset på olika sätt och steglöst förändra ljustemperaturen som det kallas istället för färg som inte innefattar det vita ljuset. Ljustemperaturen mäts sedan i kelvin (K) efter Lord Kelvin. Idag kan man båda dimma och justera LED-belysningens kelvin simultant och ändra temperatur från varmvit, naturvit och kallvit.