LED-säsongen närmar sig med stormsteg – Se till att ha den senaste tekniken

LED-säsongen är här i flera meningar. Dels har marknaden öppnats upp för både konsumenter och näringsidkare, dels är det tidsenligt att byta till LED av rent lagliga skäl. Den traditionella belysningen med glödlampan – som för länge sedan nu är förbi – som de värsta energislukaren följd av halogen som numera också är förbjuden att sälja eller importera, lågenergilampan / sodiumlampan som var populär när den kom innehåller kvicksilver och har också följd ovan nämnda ljuskällor mot en säker bortgång. Metallnatrium och högtrycksnatrium samt det traditionella lysröret med kvicksilver har också gått samma spår och numera är LED den ljuskälla som blivit gängse produkt. OLED är en annan som vi kommer berätta mer om i ett senare inlägg.

LED-belysning är det lag på att byta belysning till LED?

LED-belysning är det senaste inom ljus och har öppnat upp stora möjligheter för designers och andra. Det har också inneburit en stor energibesparing för den som valt att bruka ljuskällan som också har ergonomiska egenskaper beroende på vilken produkt man väljer. Det har sedan ca 10 år tillbaka kommit krav på att skärpa energianvändningen genom olika korrektiv som varit direktiv från EU. Vi har nämnt några tidigare med den numer kända ekodesignlagen som tidigare var ekodesigndirektivet från EU och som blev svensk rätt år 2008. Energimärkningslagen har även den emanerat från ett EU-direktiv liksom vår lagstiftning i stort. Det finns idag lagkrav på att byta viss belysning medan annan förbjudits helt. Det finns dock egenvärden i att byta belysning då det är ett steg för miljön och ett steg för att minska våra ekologiska utsläpp i naturen. Våra CO2-utsläpp.