Elfordon med bilar, cyklar och mopeder blir allt vanligare i städer

Städer framför allt har sett en ökad användning av eldrivna fordon som drivs på elektricitet med en elmotor. Det minskar avgaser i städerna och ger upphov till ett nytt tänk kring energieffektivitet och smarta fordon. Redan för några år sedan kom olika former av hybrider och etanolbilar som var skonsammare mot miljön än vad de traditionella bensin- och dieselfordonen är. Idag är en vanlig syn renodlade elbilar på gator och torg såsom bland annat de många olika Teslamodellerna som rullar på våra gator och den senaste utvecklingen inom Volvos elbilsutveckling. Trenden går mot grönare fordon med låga eller inga CO2-utsläpp.

Tekniken har effektiviserats liksom batteriernas prestanda ökat

Tekniken är den främsta faktor bakom den senaste tiden innovativa utveckling inom bilindustrin där idag i princip samtliga börjat se sig om efter eldrivna alternativ till dagens bränslebilar som fortfarande i allt väsentligt driva med fossila bränslen. Tesla har även kommit ut med en lastbil som drivs helt och hållet på el och som även är effektiv nog att fungera i kommersiell trafik. Köpa bil idag är inte lika enkelt som det var förut. Idag ska flera aspekter beaktas om man köper ny bil som kanske inte var lika viktiga tidigare. Idag ska fordonen vara miljövänliga och trenden går likaledes mot ren energi och gröna bilar.